Spring naar inhoud
Dit plan is niet haalbaar

Stemmen

0
0
0
0
0
0

Status

Dit plan is niet haalbaar en is daarom niet door naar de stemronde van Scheveningse Parkwijken Begroot.

Behoudt het mooie Belvédèreduin als natuurbos

Door: Arent Van Wassenaer
8 april 2021
Gemeente Den Haag | 27 mei 2021, 11:00

Dit plan is helaas niet haalbaar. Het duinbos is deels aangemerkt als openbaar terrein. Op deze plekken is het toegankelijk voor mensen, om te genieten van dit stuk natuur. Sommige delen zijn aangemerkt als natuurbos. Deze stukken lenen zich wel uit voor extra bescherming en dit gebeurt dan ook. Voor het Scheveningse bos is de visie Breng romantiek terug samen met bewoners opgesteld. Het aangewezen stuk waar dit plan over gaat is hierin ook meegenomen.

Het Belvédèreduin verdient bescherming. Laten we het als natuurmonument conserveren en voor natuur en rust behouden.

Dit plan is bedoeld voor de natuur, voor het behoud van een eeuwenoud duinbos en zijn bewoners. Het plan is bedoeld om het bos te conserveren en zijn natuurlijke staat zoveel mogelijk te behouden, als natuurlijke habitat voor flora en fauna. Houdt de wandelpaden zoveel mogelijk klein en onverhard (met uitzondering van de asfaltpaden). Belet toegang voor (cross-)fietsen, plaats nog een paar (volledig hufterproof) bankjes, tafeltjes en prullenbakken, maai op tijd, snoei op tijd (en zorg dat takken weer worden verwerkt in houtrillen zodat kleine zoogdieren en insecten daar hun toevlucht kunnen nemen, zaai veel veldbloemen. Laat dit bos een mooi en rustig, maar vooral waardevolle natuur blijven, met een duinbosachtig karakter. Waarmee het zich onderscheidt van de meer als parken aangelegde omgeving, zoals Westbroekpark en delen van de Schevenings Bosjes. 


Argumenten

Argumenten voor

Caroline de Jong | 9 april 2021 10:58

Ja heel goed idee, dit is een prachtig stukje natuur waar we graag van genieten, en het verdient bescherming!
Het Belvedereduin is onderdeel van de Scheveningse Bosjes. De Bosjes en andere groengebieden van Den Haag maken deel uit van de Stedelijke Groene Hoofdstructuur. Daarvan heeft de Gemeenteraad gezegd deze duurzaam in stand te willen houden en te versterken. Dat is niet een heel sterke bescherming. In de beheersverordening (opvolger van bestemmingsplan) is het aangewezen als 'groen-park'.

Caroline de Jong | 9 april 2021 11:00

De (Nieuwe) Scheveningse Bosjes en het Hubertusduin zijn belangrijk als ecologische verbindingen tussen Natura 2000 gebieden Meijendel en Westduinpark. Daarom hebben we als AVN aan zowel de Gemeente als de Provincie gevraagd het op te nemen in Natuurnetwerk NederlandCaroline de Jong | 9 april 2021 11:11

Het beheerplan voor de Scheveningse Bosjes is vastgesteld door het college en te vinden op de website van de gemeente.
De plannen voor meubilair en paden, de Ver Huellweg, onderzoek oversteek van de Teldersweg enz. zijn nog niet door het College vastgesteldmariana ringnalda 68 | 16 april 2021 13:50

Mijn idee! Al twee jaar probeer ik de gemeente zo ver te krijgen iets te doen aan het Belvedereduin dat steeds meer uitgewoond wordt. Natuur krijgen we gratis maar verdient wel structureel onderhoud . Eigenlijk is het triest dat we dit als "plan" moeten indienen...Maarten Fischer | 16 april 2021 14:08

Het is een uniek en kostbaar duingebied met zeer oude bomen. Terwijl in de tweede wereldoorlog het grootste deel van de Scheveningse Bosjes gekapt werd (om te stoken, of om een schietveld te creëren) was dat alleen op het Belvedere-duin niet het geval. De Duitse mariene (met het hoofdkwartier in Zandhage; en een netwerk van bunkers onder het zand) had er belang bij dat de begroeiing gespaard bleef. Hierdoor vindt men hier eiken en dennen van meer dan 100 jaar oud: een lust voor het oog!!!Argumenten tegen

Christian Bos | 9 april 2021 09:51

Meer een vraag: Wat is het huidige beleid / beheersplan tav het Belvedereduin? Is dit door AvWassenaer ingediend plan aanvullend erop, zijn er eventuele knelpunten met het bestaande beheersplan?

Arent Van Wassenaer | 9 april 2021 21:42

Hi Christiaan, zie de reactie van Caroline de Jong!Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogteOpnieuw

Annuleren